تبلیغات
نقــــــــــــــــــشِ جمــــــــــــــــــــال - شیطنت‌های خبری و شرح ناخواسته ی ماجرا
 

وقتی‌ صورتحساب پرداخت نمی‌شود،


آنگونه که میخواهند از "ناصریا" می‌نویسند!شگرد ارسال پیامک به مخاطبان یا منتسبین یا افرادی که در یک همایش، کنفرانس خبری ، یا مراسم ، یا،... باید باشند و نیستند و معمولاً سوژه ی خوبی‌ برای جنجال خبری از دید خبرنگاران "اینکاره" شمرده میشوند تا با ارسال یک پیامک به فرد غایب و القای هیجانات کاذبی که جوِّ آن جا را مسموم و بر علیه آنان جلوه میدهد و به دنبال آن اصرار در ارائه ی پاسخ از طریقِ پیامک و آن  پیامک دریافتی را  سند و مدرک اخبار جنجالی‌شان قرار دادن، پدیده ی نو ظهوری بود که البته به شواهدِ آنچه که در پی‌ میاید خیلی‌ هم زود فاش شد تا برای این نوشته که خیلی‌ صبر کردیم و تلاش کردیم تا ننویسیم، که از حرمت شغلِ همیشه گی‌‌ خودمان، کاسته نشود، بهانه را خود به خود دریافت داریم و سپس قدری هم تامل کنیم تا با حفظ تمام حرمت‌های یک رسانه ی وزین و خدمتگزار واقعی‌ به هنر موسیقی‌، یعنی "موسیقی‌ ما"، به دلیل اقدامات یک خبرنگار عاشق، شیفته، سینه چاک ولی‌ بی‌تجربه در "جنجال آفرینی" آن رسانه ،  بی‌ حرمتی نکنیم، چرا که همه ی آنانی که من در آن رسانه می‌‌شناسم، از مهدی عزیزی گرفته تا سعید عبداللهی و محسن و  هردان و علی‌ روزبهانی و سرکار خانم ذبیحی و ،... از بهترین‌های حاضر از نقطه نظر اخلاقی‌ و حرفه‌ای هستند و در  سپیدی قامت این رسانه ی پویا، اشاره به حفظ حریم و محیط و احتیاط از آلودگی و تیره‌گی این رختِ سفید، صرفاً ناشی‌ از علاقه به آن ردای "پاکی " ‌ست که همه ی آنانی که قلم را ، معیشت زندگی‌شان میدانند ، برای حفظِ صداقت آن قسم خورده اند.

اینها تنها دلیل من در عدم توضیح واقعیات محسوس به خیل کثیر هواداران "ناصریا"در یکی‌ دو ماه گذشته بود، شیطنت‌های بچه گانه رفته رفته جای خود را به رفتار‌های نا مرادی داد که دفاع از حق، دیگر مرا مجاب به انجام امر "ستار العیوب" نمیکرد.

برای همه ی عزیزانی که ناصریا را میشناسند ، و همه ی دوستداران واقعی‌ او...

دوستداران، هواداران، و عاشقان "ناصریا"...

پس از مراسم بزرگ بیست و نهم شهریور، و اقرار به گزینش بی‌ مطالعه خودم که مرتکب اشتباه شده و از بین خبرنگاران زیاد، قابل اعتماد و ملتزم به صداقت و صراحت، یکی‌ از خبر "نویسانی" را که با اصراری فراوان سعی‌ در آمیختگی خود با سوابق، اندیشه، و موسیقی‌ ناصریا داشت را به عنوان هماهنگ کننده گروهِ خبری اعزامی از تهران قراردادم،اینک مواردی رامستند با سعی در خلاصه نویسی و بیان تمامیت آن تقدیم میدارم تا هر چند دیر، ولی‌ با مستندات بیشتر در جریان و چرایی واکنش ها، اخبار ضّد و نقیض و آنچه که شما را در شبهات اختلافات بیان شده در خانواده محترم عبداللهی، و نیز بیانات تحریف شده و بعضا غلو گردانیده فرزند محترم ناصر (نوید) در مصاحبه با خبرنگار جوان (و شاید نوجوان) مورد نظر قرار دهم،

۱ - کلیه اخباری  که در خصوصِ موارد صدر الاشاره تاکنون شنیده و خوانده اید با بزرگنمایی و قدری شیطنت در جهت دسترسی‌ و دستمایگی پوچ "جنجال" و کسب اخبار پر خواننده از سوی یک نفر به انجام می‌رسید و جالب اینکه در تمامی مراحل در جهت سرپوش موضوع خودرابی‌ اطلاع معرفی‌ و حتما ما را هم نوعی پرنده به نامِ اسگول فرض نموده بود.شرح و دلایل مستندِ ماجرا در صورت درخواست و ضرورتِ بررسی‌ در محاکمِ آتی تقدیم خواهد شد و اگر از حقِ خودم در این مورد بگذرم ، از هر گونه علّتی که حتی به دلیل هیجانات نوجوانی و جوانی‌ یک شخص موجبات خدشه به حریم خانوادگی ناصر و مراسم‌های "او" گردد،نخواهم گذشت.

۲- ایمیل ارسالی از سوی ایشان در خصوصِ درخواست پول!!! و پرداخت حق الزحمه (یا حق الخوش نویسی!!!)ایشان جهت برنامه‌ای که تمامی ارکان آن و هنرمندانی کثیر با افتخار به طور رایگان، مردانگی و مهربانی‌شان را ثابت کردند، در صورت ضرورت و کسبِ اجازه از وکیلِ محترم قضایی، منتشر خواهد شد و بهتر است بدانید پس از مخالفت اینجانب در این خصوص به دلیلِ ابهامات موجود، پیامک ایشان به عنوان اخطاریه و شروع به قول خودشان مرحله ی "هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید"(به مضمون)نزد اینجانب و شرکت همراهِ اول موجود بوده که در صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳- در هفته گذشته مصاحبه‌ای از قول نوید عبداللهی در روزنامه تماشا و نیز سایت "موسیقی ما " به قلم  شخصِ مورد نظر درج گردیده بود که در آن نکاتی‌ در خصوصِ فیلم "جعبه سیاه" با شیطنت‌های نخ نما شده،بهانه اصلی‌ گفتگو ذکر گردیده و با هدایت مسیر مصاحبه مواردی را در مورد شخص بنده در حوزه مدیریت برنامه و ضرورت آن ، و نیز بیان غیر مستقیم اختلافات خویشاوندی در خاندان معزّز عبداللهی از قول نوید منتشر شد که بدنبال تماس و ادعای تحریف و بزرگنمایی گفته‌ها توسط این شخص ، نامه‌ای در اصلاح و تاکید بر انتشار دوباره واقعیات آن مصاحبه جهتِ احترام به تنویر افکار همه دوستداران "ناصریا" به مدیریت محترم سایتِ موسیقی‌ ما ارسال گردید که به رغمِ تاخیر ۵ روزه در انتشار آن، اصل نامه اصلاحیه با ترفند این شخص سانسور دوباره شد و آنچه که در متن گزارش سایت بر اساسِ قوانین رایج مطبوعات و رسانه‌های مجازی و حقیقی‌ میبایست بدون کم و کاست و با استفاده از همان ظرفیت دیداری ، و در اولین فرصت ممکن منتشر شود، با تاخیر و حذف قسمتهایی از آن روی خروجی سایت قرار گرفت که از آنجایی که خدا حق و حقیقت را هیچگاه در نهان نگاه نمیدارد، با اقدامی سهوی در پیوست کردنِ نامه ی ارسالی  نوید، خود عملا به این کار بچه گانه و غیر حرفه‌ای خود معترف شد تا بار دیگر ماه پشتِ ابر نماند  ... آنچه در ذیل آمده گویای این مدعاست که جا دارد رسانه موسیقی‌ ما در جهت اعتماد افزون هنرمندان و هنردوستان ، با این اقدام خبرنگار بی‌ تجربه خود برخورد نموده و نامه دریافتی را بدون کم و کاست با حروف خبری که خبرِ قبلی‌ را منتشر نموده بودند، درج نمأیند.(تصاویر ذیل گویای این مدعاست و شما خود میتوانید با مراجعه مستقیم به سایت صحت آنرا مرور نمایید   http://www.musicema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-5964.html )


http://reza515515.persiangig.com/Nasseria/nnf.jpg


۴- جامعه طرفدارانی که موسیقی‌ را بیانِ آهنگینِ اندیشه و نفوذ با طراوت کلام و ترنم آغشته به نام "او"میدانند، بی‌ شک "ناصریا" را خوب می‌شناسند و بر اساسِ این شناخت در مقابل همه ی آلاینده‌های جانبی واکنش نشان میدهند،همه ی این عزیزان خلوص و درجه آن را به نیکی‌ می‌فهمند و در نقطه مقابل آن دورنگی‌های غریبه و آشنا را به سرعت درمیابند، با توجه به همه ی شرایطی که در جهت رو در رو قرار دادن حقیر با عزیزانِ ناصریا مهیا کردند ، خودشان ، خودشان را در دادگاه قضاوت مردم محکوم کرده و با دستِ خود مدرک تحریف  و سانسور جوابیه و حسِّ کینه توزانه ی ناشی‌ از باج خواهی‌ خبری را تقدیم شما مهربانانِ طرفدار ناصریا کردند.بنده این را دلیلی‌ غیر از حقانیت عدلِ هستی‌ درپیشگاه خدای متعال و حسِّ حضور معنوی بنده ی خالصی چون "ناصر " نمی‌بینم.با همه ی این موضوعات مطروحه ، به رغم گشایش پرونده شکایت از این فردی که شغلش در عین جوانی‌ ، وابسته به حضورش در عرصه خبری و موسیقایی ‌ست، و آینده را پیش روی خود دارد،از حقِ قانونی خود میگذارم و ادامه ی مسیر قانونی‌ را مبتنی‌ بر نظر و پیشنهاد شما هوادارن میدانم، باشد تا شاید احساسات رحمانی شما نیز ،نظری همچون نظر این حقیر را برایش رقم زند تا با آرزوی اصلاح و بهبود روند خلاقی و حرفه ای، خیر و برکت و نور همراهش گردد، چرا که از روزی که قلم ناچیز و مبتدی بنده راه رسانه را در پیش گرفت بر خود عهد کردم که اسباب نان آوری اشخاص شوم تا بریدن آن...

۵-با افتخار هر چه تمامتر در مسیر حفظِ یاد و نام جاودان بزرگِ موسیقی‌ ایران "ناصر عبداللهی" در خدمتم و ارادت خود را به یکایک خاندان محترم عبداللهی و هواداران متعصب ایشان اعلام میدارم، با توجه به نوشته ی ذیل که به طور کاملا واضح ، موضع نویدِ عزیز را در مورد حقیر بیان میدارد و به رغم داشتن وکالتنامه ی رسمی‌ محضری در همین راستا که به رغم تلاش بی‌ سرانجام خبرنگار جوان یاد شده در وارونه جلوه دادن آن،انجامِ کلیه امورِ مذکور را برایم مجاز تلقی‌ می‌کند، از همین جا اعلام میدارم که شخصاً آماده کناره گیری از همین مسئولیت بوده ، چرا که تردید ندارم عزیزانی هستند که بهتر و حرفه‌ای تر توانائی انجام این مسئولیت را دارا میباشند،گذشته از آن چشیدن طعم و مزه ی دیدن بی‌ دغدغه و عاری از اضطراب مراسم هایی که به نام ناصر و برای او اجرا میشود همچنان برایم آرزوست.


http://reza515515.persiangig.com/Nasseria/NAVIDk.jpg


۶- در پایان ارادت قلبی خودم را نسبت به همه ی دوستان و عزیزان حاضر در مجموعه "موسیقی‌ ما" اعلام داشته و آثارِ این سؤ تفاهمات را که ناشی‌ از کم تجربه گی‌‌ عزیزی دیگر میباشد هیچگاه  به مجموعه ی سایت و افراد حاضر نسبت نمیدهم و یقیناً هواداران ناصریا همچنان موسیقی ما را انتخاب اول خود در کسبِ اخبارِ موسیقی‌ میدانند.


نوع مطلب : Only for you، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نقــــــــــــــــــشِ جمــــــــــــــــــــال
NAGHSH - E - JAMAL
درباره وبلاگ

وبلاگ شخصی‌ رضا کریمی‌،
سعی‌ در بیطرفی ، حفظ اعتماد مخاطب ، احترام به همه عقاید، و پرهیز از بیان مسائلی‌ که قضاوتهای مذهبی‌ و سیاسی را در پی‌ دارد، چرا که معمولاً در اموری که سوادش را ندارم، نظری نیز نخواهم داشت.
امیدوارم که "امید" در همه ی لحظاتتان جاری و ساری باشد.

مدیر وبلاگ : Reza Karimi
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :حدیث روز
آب و هوا
اوقات شرعی

فال انبیاء


استخاره آنلاین با قرآن کریم

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران

بازی آنلایناستخاره آنلاین با قرآن کریم


.

Antmark this